DOZ (Miktar) TERiMLERi

Yıllarca okuyorum, meraklıyım, doğayı çok seviyorum. Dolayısi ile doğadaki bitkileri tanımaya çalışıyorum. Alternatif tıp ile ilgili tariflerde genellikle bazı terimler kullanılır. Bunlarda tereddütlerimiz olabiliyor. Bunun için sizlere bazı tiyolar vermeye çalışacağım.

Bir tutam bitkiden söz edildiğinde üç parmak değil başparmakla işaret parmağı arasında  tutulabilecek  miktardır. Bir tutam aşağı yukarı bir gram veya iki gram çiçek veya yaprak benzerlerine eşittir.    

Bir küçük avuç miktarı parmaklar avuç hizasında sımsıkı kapatılarak avuç içine alınabilecek miktardır.

Bir avuç ise parmaklar bileğe yakın bölümüne değmek üzere  kapatılmış olarak tutulabilecek miktardır.

Bir tam avuç demek; tutacağımız aparat avucun içinden taşar, parmaklar avuca değmez.

Yukarida ki bütün bu ölçülerde normal boydaki bir insanın avucu kastedilmiştir. Bir küçük avuç yaklaşık olarak 30 gr., bir avuç 50 gr., bir tam avuç 70 gr.’a tekabül eder.

Sıvılardada 5 santilitre yaklaşık 50 gr. 10 santilitre lik ölçü 100 gr.ma tekabül eder.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir